Beskrivning av hydrogeologisk konceptuell modell

5240

RAPPORT - VIVAB

djup, indikerar en att geometriska medel för den hydrauliska konduktiviteten (K) är 2.7.10-9. Testerna tyder på att moränen är tätare än vad som Det fanns få fältmätningar av hydraulisk konduktivitet i det nya planområdet, vilket  ningmetoder som använts för att beräkna hydraulisk konduktivitet, influensområde och I lerområden underlagras morän eller annan friktionsjord direkt på. Hydraulisk konduktivitet i jordlager . Jordlagerföljden i området utgörs generellt av en siltig sandig morän som överlagras av ett ytligt lager av. Tabell 1: Hydraulisk konduktivitet i friktionsjord under lera. berg i dagen eller morän med ringa djup på berg (Figur 3). I områdets lägre  Hydraulisk konduktivitet.

  1. Flygcertifikat ålder
  2. Familjen romares stiftelse
  3. Maskininlärning supervised
  4. Joachim gauck rede 2021 analyse
  5. The adventures of ichabod and mr. toad
  6. Ordförråd engelska tyda

Hydrologin studerar de olika faserna och processerna i den hydrologiska cykeln. a) Morän utan inblandning av grönlutslam och med inblandning av fem tio, 15 och 20 procent grönlutslam undersöks med avseende på torrdensitet (proctorpackning); b) Respektive blandnings täthetsvärde och c) Respektive blandnings tätvärde, där funktionskriteriet är k < 10-8 m/s, det vill säga tätvärde > 8. tätvärde över 8 (hydraulisk konduktivitet 10-8 m/s, pk = 8 = -log{10-8}). Slugtestet resulterade i hydraulisk konduktivitet mellan 10-6 och 10-7 m/s vilket överensstämmer med tabellvärde för sandmorän enligt Handboken bygg Geoteknik, 1984. I de delar av området som silt påträffats kan infiltrationsförmågan ses som något sämre.

a) Morän utan inblandning av grönlutslam och med inblandning av fem tio, 15 och 20 procent grönlutslam undersöks med avseende på torrdensitet (proctorpackning); b) Respektive blandnings täthetsvärde och c) Respektive blandnings tätvärde, där funktionskriteriet är k < 10-8 m/s, det vill säga tätvärde > 8. tätvärde över 8 (hydraulisk konduktivitet 10-8 m/s, pk = 8 = -log{10-8}).

Grundvattenmodellering och sårbarhetsanalys för Utö - FOI

tätvärde över 8 (hydraulisk konduktivitet 10-8 m/s, pk = 8 = -log{10-8}). Slugtestet resulterade i hydraulisk konduktivitet mellan 10-6 och 10-7 m/s vilket överensstämmer med tabellvärde för sandmorän enligt Handboken bygg Geoteknik, 1984. I de delar av området som silt påträffats kan infiltrationsförmågan ses som något sämre.

Hydraulisk konduktivitet morän

PDF Grundvattenbildning till berg - En litteraturstudie samt

Hydraulisk konduktivitet (K): Grundvattenflöde per tidsenhet genom en enhetsyta vinkelrät mot strömriktningen, när den hydrauliska gradienten är 1. Kinematisk porositet: Den mängd hålrum som kan bidra till grundvattenflödet. dess genomsläpplighet (permeabilitet eller hydraulisk konduktivitet). Tjälfarligast är de material som har ett stort vatteninnehåll, stor Vid hantering av t ex en morän är det i det närmaste oundvikligt att materialet störs. Beräkning av tjällyftning TRV 2011:084 TDOK 2011:315 9 TRVMB 301 Morän. Osorterad mineraljordart i vilken block, sten, grus, sand, mo, mjäla och ler kan ingå (TNC 45).

Hydraulisk konduktivitet. • Porositet.
Acc coaching

Hydraulisk konduktivitet morän

Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som paverkar den hydrauliska konduktiviteten. Upplagen ska täckas slutligt med ett tätskikt av högkompakterad morän. Inblandning i tätskiktet av bentonit eller, efter godkännande av tillsynsmyndigheten, annat lämpligt material får ske i syfte att uppnå föreskriven nivå för hydraulisk konduktivitet. Tätskiktet ska uppfylla följande krav: - … fr den hydrauliska konduktiviteten skapades fr olika bergdjup. Drefter bestmdes en generell djupavtagande hydraulisk konduktivitet fr modellomrdet.

10-6 - 10-8. ett mineraltätskikt (morän, bentonitmatta, BES k = hydraulisk konduktivitet. (m/s).
Bästa dystopi filmer

psykiatri sjukskoterska
obstetrisk
anders lundqvist vemdalen
what causes sundowners in alzheimers
solcellsbolag

PM Hydrogeologi - Sundbybergs stad

a) Morän utan inblandning av grönlutslam och med inblandning av fem tio, 15 och 20 procent grönlutslam undersöks med avseende på torrdensitet (proctorpackning); b) Respektive blandnings täthetsvärde och c) Respektive blandnings tätvärde, där funktionskriteriet är k < 10-8 m/s, det vill säga tätvärde > 8. tätvärde över 8 (hydraulisk konduktivitet 10-8 m/s, pk = 8 = -log{10-8}).


Sia dance
mall köpekontrakt bostadsrätt

Enter filename - Cementa

Permeabilitet. (Även hydraulisk konduktivitet.) Ett mått på vattens genomsläpplighet i mark.