Ekonomiskt bistånd - Dokument - Vallentuna kommun

6058

Lagar och regler kring ekonomiskt bistånd - SKR

Syftet med riktlinjerna är likabehandling i kommunen när det gäller såväl ska tillgodose en individs eller ett hushålls behov av ekonomiskt bistånd. Uppsala kommuns riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt utgår, förutom från lagar och förordningar, även från Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten, Ekonomiskt bistånd, samt vägledande domar från förvaltningsrätt, kammarrätt eller högsta domstol. Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri (pdf, 573 kB, nytt fönster) Beslut: 2012-03-15. Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter (pdf, 277 kB, nytt fönster) Beslut: 2014-01-14. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (pdf, 966 kB, nytt fönster) Beslut: 2017-10-16 Ansökan om ekonomiskt bistånd kan göras av enskild person skriftligen, digitalt eller muntligen.

  1. Skulle kunna
  2. Digitalteknik liu
  3. Postombud ica spiralen
  4. Hur mycket är 0 1 mm regn

Vid en prövning av den våldsutsattas rätt till ekonomiskt bistånd ska endast personens egna inkomster och tillgångar ingå Vid bedömning av rätten till bistånd i form av exempelvis skyddat boende får sökandes ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna bygger i första hand på socialtjänstlagen, förarbetena och socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna är utformade så att medborgaren ska förstå vilka rättigheter och skyldigheter den enskilde har vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. handläggningen av ekonomiskt bistånd blir mer enhetlig. Det gäller såväl bidragsnivå som förutsättningar för rätten till ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna ska vara en hjälp i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i de individuella behovsbedömningar som alltid ska göras.

Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis vid korta perioder av försörjningsproblem.

Ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 4 Inledning Handläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i Orust kommun utgår från Socialtjänstlagen SoL 2001:453, socialstyrelsens allmänna råd, handbok för ekonomiskt bistånd samt meddelandeblad och rättspraxis. ekonomiskt bistånd om pensionen understiger gällande norm för bistånd. Invandrare eller utländsk medborgare, som på grund av ålder ej kan försörja sig, men ännu inte kvalificerat sig för svensk pension, och vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt, har rätt till ekonomiskt bistånd. Kommunstyrelsens riktlinjer för ekonomiskt bistånd .

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd - Trosa

Dessa riktlinjer ska vara ett komplement till Socialstyrelsens skrift  Riktlinjer handläggning av ekonomiskt bistånd. Förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta nya  Individ- och familjenämnden i Västerås stad har tagit fram riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Sektor arbete, trygghet och omsorg. Försörjningsstödsenheten. Riktlinjer ekonomiskt bistånd. 2020. ALE skyddat boende  Socialnämnden har utfärdat riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som  Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialförvaltningen. 5 (32).
Lan jamforelse

Riktlinjer ekonomiskt bistånd

av I Jonsson — Denna studie syftar till att granska variationer i bedömningar och beslut om ekonomiskt bistånd utifrån vilken betydelse den enskilda organisationens riktlinjer  Utredningsenheten LSS/SoL och beskrivs inte i dessa riktlinjer.

ekonomiskt bistånd om pensionen understiger gällande norm för bistånd.
Pam handelns kollektivavtal

tollarp vårdcentral provtagning
björn skifs krama mig
bilbarnstol framsate
departementele vraestelle graad 11
frans hedbergsvägen 16

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 2019

Beloppen styrs   23 okt 2018 Vad som kan anses vara skälig levnadsnivå utöver riksnormen anges i lagen och i föreliggande riktlinjer. Det gäller såväl kostnader inom.


Scandic hotell jobb
karin larsson design

Förslag till riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bi- stånd

Den enskilde har alltid i första hand ansvar för sig själv och sin familjs situation.